اسقف مارونی‌های لبنان: با انصراف نخست‌وزیر مکلف کشور در برابر خطرات متعددی است

اسقف مارونی‌های لبنان از وضعیتی که کشورش به آن رسیده، از هم پاشیدگی موسسات قانون اساسی و ارتباطات آن‌ها و نیز وضعیت نفوذ، زورگویی و اعمال شروط بین افشار جامعه انتقاد کرد.