الکاظمی: امروز دولت عراق با چالشی جدی به نام سلاح بی‌ضابطه روبه‌روست

نخست وزیر عراق امروز و در دیدار با وزیر دفاع ایتالیا ضمن تاکید بر چالش جدی عراق در خصوص سلاح بی‌ضابطه، درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه رایزنی کرد.