تشییع پیکر حاج قاسم وحدت مردم را به رخ کشید

شاکری با یادآوری تشییع باشکوه پیکر حاج قاسم سلیمانی گفت: این رخداد نشان داد قاطبه مردم با ارزش‌ها همراه هستند، اما شرایط به نحوی رقم خورده که منتظر یک حادثه هستند تا هم‌صدا شوند.