درخواست‌های مزایای بیکاری در آمریکا ۸۷۰ هزار مورد افزایش یافت

وزارت کار آمریکا اعلام کرد که تعداد درخواست های اولیه برای دریافت مزایای بیکاری در این کشور طی هفته گذشته به میزان ۸۷۰ هزار مورد افزایش یافته است.