دستور الکاظمی برای بازداشت نیروهای امنیتی مسؤول منطقه شلیک موشک در بغداد

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز، دوشنبه دستور بازداشت نیروی امنیتی مسؤول امنیت منطقه شلیک موشکی را داد که عصر امروز زبه منزلی در نزدیکی فرودگاه بغداد اصابت کرد.