سعدی شیرازی؛ پادشاه سخن ایران زمین

سعدی شیرازی؛ پادشاه سخن ایران زمین

سعدی شیرازی شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی قرن هفتم هجری قمری است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره برده‌اند.