«سوخو- ۲۷» روسیه ۲ هواپیمای جاسوسی آمریکا و آلمان را رهگیری کرد

یک فروند جنگنده «سوخو-۲۷» روسیه موفق به شناسایی و رهگیری دو هواپیمای تجسسی آمریکا و آلمان بر فراز دریای بالتیک شد.