شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان: ارمنستان باید به اشغال پایان بدهد

دبیرکل شورای همکاری کشورهای ترک‌ اعلام کرد که ارمنستان باید بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد به اشغال سرزمین‌های جمهوری آذربایجان پایان دهد.