مردم سوئیس به لغو توافق با اتحادیه اروپا رای ندادند

مردم سوئیس با اکثریت قاطع طرح لغو توافق با اتحادیه اروپا برای تردد آزادانه مردم را رد کردند. این طرح را حزب راست‌گرای “مردم سوئیس” پیشنهاد کرده بود اما بیش از شصت درصد رای‌دهندگان با آن مخالفت کردند.