مصطفی الکاظمی: عراق با چالشی جدی به نام سلاح بی ضابطه روبروست

نخست وزیر عراق در دیدار با وزیر دفاع ایتالیا ضمن تأکید بر چالش جدی عراق در خصوص سلاح بی ضابطه، پیرامون تقویت همکاری‌های دوجانبه رایزنی کرد.