معاون نوبخت: دولت در نیمه نخست سال کسری بودجه نداشت

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در نیمه نخست امسال، کسری بودجه به شکلی که منجر به استقراض از بانک مرکزی شود، نداشتیم.