ناگفته های فرمانده از پل خیبر به عنوان طولانی‌ترین پل شناور نظامی جهان

فرمانده تیپ پشتیبانی و مهندسی جنگ ۵۷ فجر جهادسازندگی آذربایجان شرقی پل خیبر را شاهکار مهندسی قرن ۲۱ دانست و گفت: در ارتباطات حتی امروز در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که پلی شناور به طول ۱۴ کیلومتر روی آب در نیزار و باتلاق بزنند.