جزئیات / بیمار روانی مطب دکتر سرشناس شیرازی را آتش زد + فیلم

حوادث رکنا: مرد بیمار وقتی برای ویزیت به مطب پزشک خود در یکی از خیابان‌های شیراز رفته بود مطب او را به آتش کشید.