کرونا پسر بیمار لاعلاج و مادر فقیر را به کلانتری کشاند! / فقط کمی مهربانی!

رکنا: رضا، نوجوان ۱۶ ساله ای که‌ چند روز قبل سرگذشت او با عنوان «در آرزوی کفشی طبی» در ستون « درامتداد تاریکی» به چاپ رسید، اکنون در پرتو نگاه مهربان امام رأفت و مهربانی، امام رضا(ع) و‌ با مدد دستان یاری گر خیران و شهروندان نیکوکار به آرزویش رسید و با…